Program Çıktıları

*Matematik, bilim ve mühendislik alanındaki kazanmları, uygun bir şekilde elektrik elektronik mühendisliği alanında pratiğe dökebilme kabiliyeti

*Deneylerde elde edilen bulguları analiz edip yorumlama kabiliyeti kadar deneyleri tasarlama ve yürütme alt yapısını oluşturmak

*Çok disiplinli ve çok kültürlü takımlarda etkin çalışabilme becerisi.

*Elektrik elektronik mühendisliği problemlerini tanımlama formüle etme ve çözme becerisi

*Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama.

*İngilizce etkin sözlü ve yazılı iletişim becerisi.

*Elektrik ve elektronik mühendisliği problemleri analiz için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi.

*Elektronik devreleri, ekipman, bileşenler, alt sistemleri ve sistemlerin tasarım desteğinde yaratıcılık becerisi.

*Elektrik ve elektronik mühendisliği ile ilgili ve bu alana yakın yazılım ve donanım ile ilgili, bilgisayar destekli tasarım (CAD) araçları kullanma becerisi.

*Mühendislik ve teknoloji uygulamalarındaki gelişmelere aşina olup adapte olabilme kabiliyeti

Menüyü Kapat