Formlar

 

Form No

Form Adı 

 Yüksek Lisans 

 Tezsiz Yüksek Lisans 

 Doktora 

1a

 Danışman Bildirim Formu

1b

 İkinci Danışman Bildirim Formu

1c

 Danışman Değişikliği Bildirim Formu

2a

 Yüksek Lisans  Tez / Dönem Projesi Konu Bildirim Formu

2b

 Tez / Dönem Projesi Konu Değişikliği Bildirim Formu

6a

 Doktora Yeterlik Sınavı Tutanak Formu

 

 

6b

 Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu

 

 

7a

 Doktora Tez Önerisi Savunma Sınavı Tutanak Formu

 

 

7b

 Doktora Tez Önerisi Savunma Sınavı Bildirim Formu

 

 

8a

 Doktora Tez İzleme Tutanak Formu

 

 

8b

 Doktora Tez İzleme Toplantı Tarihi Bildirim Formu

 

 

8c

 Doktora Tez İzleme Jüri Öneri Formu

 

 

9a

 Tez Sınavı Tutanak Formu

 

9b

 Tez Değerlendirme Formu

 

9c

 Tez Sınavı Jüri Öneri Formu

 

9d

 Tez Teslim Formu

 

11a

 Ders Tanitim Formu 

12a 

 Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Klavuzu Graduate

15

 Öğrenci İlişik Kesme Formu

10a

Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma Formu

 
16

 Kütüphane Tez Teslim Formu

19

 Ders Alma Formu

23

 Özel Öğrenci Başvuru Formu

24

 Mezuniyet Dilekçesi

27

 Orjinallik - İntihal Rapor Formu

 

 

Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.http://fenbilimleri.ikc.edu.tr/

Menüyü Kapat