Sağlık Hizmetleri

25/01/2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 34. Maddesi ile Üniversiteler aracılığı ile Eğitim Aile Sağlığı Merkezi ve Eğitim Aile Hekimliği Birimlerinin açılabilmesi mümkün kılınmıştır. Uygulama ilk kez üniversitemiz tarafından gerçekleştirilmiştir. 05/01/2015 tarihli valilik oluru ile 5 birim açılmasına izin verilmiştir. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Rektörlüğümüz arasında 04/03/2015 tarihinde 2 yıl süre ile (01/04/2017’ ye kadar) Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi imzalanmış bugün itibariyle 4 birim açılmış olup Üniversitemiz aracılığı ile Aile Hekimliği Hizmeti verilmektedir. Eğitim aile sağlığı birimlerimizde tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen sorumluluklar çerçevesinde asistanlarca sunulan aile hekimliği hizmetleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre eğitimleri planlanmakta ayrıca Poliknik hizmetleri; Pazartesi ve çarşamba günleri kan tahlilleri Enjeksiyon, pansuman, yara bakımı Ehliyet, spora katılım vb. sağlık raporları Gebe izlemleri Bebek ve çocuk izlemleri Aşı uygulamaları 15-49 yaş kadın izlemleri verilmektedir.

ikçü sağlık ocağı ile ilgili görsel sonucu

Menüyü Kapat