Genel Bilgiler (Türkçe Yüksek Lisans)

    

 

Açıklama

    Kuruluş

:

İKÇÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı eğitim dili Türkçe olarak Mayıs 2017 tarihinde açılmıştır.

Kazanılan Derece

:

Bu programın sonunda başarı ile bitiren öğrenciler, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Science in Electrical and Electronics Engineering) almaya hak kazanmaktadırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

:

Bu program, yüksek lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır

Kabul ve Kayıt Koşulları

:

ALES: ≥ 60 YDS: ≥ 40 Lisans Not Ortalaması: ≥ 2.20 Mühendislik Fakülteleri tüm mühendislik bölümleri en az lisans mezunu olmak. Fen veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin, Kimya, Fizik, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, bölümlerinden en az lisans mezunu olmak. Tıp veya Sağlık bilimleri fakülteleri en az lisans mezunu olmak.  Tüm detayları görebilmek için lütfen aşağıdaki linkten ilgili yönetmelik ve yönergeleri inceleyiniz. http://fenbilimleri.ikc.edu.tr/S/10624/yonetmelik-ve-yonergeler

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

:

KÇÜ’de öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, İKÇÜ’de verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir. Öğrenciler sadece 1 kez muafiyet isteme hakkına sahip olduğundan muaf olmak istedikleri derslerin tümünü aynı seferde bildirmek zorundadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

:

Açılacak olan yüksek lisans programındaki dersler Türkçe olarak işlenecektir. Mezun olacak olan adayların program süresince alması gereken en az AKTS toplamı, 60’dir. Adayın Tez dönemine geçebilmesi için 7 ders (en az 3 er krediden 21 kredi + toplamda 60 AKTS tamamlaması gerekmektedir.)Mezun olmak için ise 120 akts + 21 krediyi tamamlamaları gerekmektedir. Ancak alınan lisans ve yüksek lisans derslerinin toplamı bir yarıyılda 42 AKTS’yi geçemez. Program bünyesinde açılacak dersler aşağıda sıralanmıştır. Programa kabul edilen öğrenciler, Research Methods (Araştırma Yöntemleri) dersini almak zorundadır. Bu derslerin yanı sıra bilimsel yenilik içeren yüksek lisans tezi tamamlanması gerekmektedir.Gerekli tüm detaylar için aşağıda ilgili yönetmelik ve yönergeler incelebilir

http://fenbilimleri.ikc.edu.tr/S/10624/yonetmelik-ve-yonergeler

Program Profili

:

Elektrik ve Elektronik Yüksek Lisans Programı, farklı bilimsel ve teknolojik altyapıya sahip öğrencileri, elektronikten sağlık sektörüne çeşitli alanlarda bilimsel ve endüstriyel problemlere cevap verebilecek düzeye getirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

:

Elektronik-Elektronik Mühendisliği Programı mezunları, elektrik, elektronik ve haberleşme sektöründe, ulusal ve çok-uluslu şirketlerde, radyo ve TV yayın kuruluşlarında, internet hizmetleri ile ilgili kuruluşlarda ve sağlık sektöründe araştırma-geliştirme, üretim ve pazarlama birimlerinde iş bulmaktadırlar. Birçoğu saygın üniversitelerde lisansüstü araştırmalar yapmaktadırlar. Halen birçok mezunumuz Vestel Elektronik, Türk Telekom, Turkcell, Aria, Ericsson Turkey, Philips, Tubitak, TAI, Aselsan, Renault, Beko gibi kuruluşlarda ve dünya çapında üniversitelerde veya araştırma merkezlerinde çalışmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

:

Doktora programlarına başvurabilmesi için bir Lisans ve Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip olması ve ALES den en az 70 ve YDS den en az 55 alması gerekmektedir. Doktora için Yüksek Lisans Not Ortalaması en az 3,00 ve Lisans Derecesinden Direk Doktora başvurusu için en az 3,20 olması gerekmektedir

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

:

Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans eğitim ve sınav yönetmeliği uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

:

Açılacak olan yüksek lisans programındaki dersler İngilizce olarak işlenecektir. Mezun olacak olan adayların program süresince alması gereken en az ders sayısı ve AKTS toplamı, sırasıyla, 10 ve 60’dir. Ancak alınan lisans ve yüksek lisans derslerinin toplamı bir yarıyılda 42(kırk-iki) AKTS’yi geçemez.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

:

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

:

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Elektrik- Elektronik Müh Bölümü, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (A.O.S.B.) Mahallesi Havaalanı Şosesi, No:33/2 Balatçık 35620 Çiğli İzmir

Bölüm Olanakları

:

Bölüm öğrencilerinin kullanabildiği; Devre Analizi, Elektronik, Dijital Sistemler, Biyomedikal ve Sinyal İşleme, Elektrik Makineleri, Güç Elektroniği ve Mikroişlemciler laboratuvarları mevcuttur. Öğrenciler istedikleri takdirde, bölümün sunduğu araştırma imkânlarından da faydalanabilmektedirler. Bu imkânlar Bilgisayar Laboratuvarı, Devre Analizi Laboratuvarı, Optik Labaratuvarı, Manyeto-Elektronik Labaratuvarı, Gömülü Sistemler Labaratuvarı, Mikroişlemciler Laboratuarı, Kablosuz İletişim ve Tasarım Laboratuvarında sağlanmaktadır.

Menüyü Kapat